Tjenester

Kabelgrøfter

Main Servicebilde 0

Vårt firma har spesialisert seg på kabelgraving innenfor strøm, fiber og tele. Både grøfting for nye traseer og oppgraving eller leting etter feil på eksisterende infrastruktur.

Vi har gode rutiner på innhenting av nødvendige kabelkart og VA kart. Vi tar oss av alle nødvendige søknader til det offentlige.


Drenering- og etterisolering av grunnmur

Main Servicebilde 1

En fuktig grunnmur kan gi dårlig inneklima og etterhvert fuktskader på huset. Ny drenering samtidig med utvendig isolering vil ofte være løsningen. Vi har lang erfaring med drenering rundt boliger og industribygg. Vi stiller på uforpliktende gratis befaring og gir råd om hvordan arbeidet bør utføres.

Vann- og avløpsgrøfter

Main Servicebilde 2

Vi utfører både utbedring og ny installasjon av van og avløp.

Vannlekkasje kan oppstå plutselig i både gamle og nyere rør. Dersom du mister trykket eller hører suselyder fra rørene kan dette være tegn på at noe er galt. Vi samarbeider med rørlegger og har lang erfaring med graving i hager og gater for å avdekke vannlekkasjer.


Muring med maskin

Main Servicebilde 3

Vi utfører maskinmuring av naturstein- og skudesteinsmur. Vi bestiller ønsket stein fra leverandør, transporterer den til stedet og setter opp muren med perfekt resultat.

Planering av små tomter

Main Servicebilde 4

Opparbeidelse av råtomter til byggeklare tomter. Dette innebærer markrydding, boring, skyting, planering og massetransport.

Asfaltering

Main Servicebilde 5

Vi asfalterer i alle størrelser. Både håndlegging og maskinlegging.

Graving for fjernvarme

Main Servicebilde 6

Vi har lang erfaring i utbedring av lekkasjer og feil på fjernvarmeledninger. Vi garanterer at vårt arbeide utføres med største forsiktighet slik at rørene ikke kommer ytterligere til skade.

Vintergraving

Main Servicebilde 7

Dersom det mye tele i bakken så kan det være behov for å tine før vi starter gravearbeidene. Vi har alt av nødvendig utstyr og erfaring for å utføre slikt arbeid

Sprengningsarbeid

Main Servicebilde 8

Vi utfører alt innefor boring og sprengnig med store og små rigger.

Kjerneboring

Main Servicebilde 9

Vi har lang erfaring og alt nødvendig utstyr for kjerneboring i betongvegger. Brukes blant annet for gjennomføring av kabler, rør og ventilasjon i betongkonstruksjoner.

Kosting med maskin

Main Servicebilde 10

Vi utfører kosting av store uteområder med maskin.

Innmåling

Main Servicebilde 11

Vi utfører innmåling av grenser og høyder med vår nøyaktige GPS.

Besøksadresse

BJB Maskin AS
Midtunlia 13, 3. etg
5224 Nesttun

Postadresse

BJB Maskin AS
Postboks 4 Nesttun
5852 Bergen

Kontakinfo

Tlf: 40 42 17 17
epost@bjbmaskin.no
faktura@bjbmaskin.no